Met de komst van nieuwe line-up, heeft Ricable een reeks belangrijke innovaties geïntroduceerd. Prototypes waren hierbij erg belangrijk om, aan de hand van technische studies, materialen en constructietechnieken te kiezen die passen bij de nieuwe geleiders en connectoren.

De meest innovatieve technologieën zijn in de Invictus-serie geïmplementeerd, maar ook de Primus, Magnus en Dedalus profiteren van deze nieuwe innovaties.

De belangrijkste technologische innovaties op het gebied van constructie, isolatie en afscherming:

Nieuwe Geometrieën

Met de komst van de nieuwe MARC© geleiders heeft Ricable nieuwe manieren ontwikkeld om meeraderige geleiders te construeren en nieuwe regels vastgesteld met betrekking tot de isolatoren en afschermingen. Het doel was om de elektrische specificaties te verbeteren, die uiteraard ook een verbetering van de geluidsbeleving tot gevolg had.

Nieuwe isolatiematerialen

In de diëlektrische en niet diëlektrische isolatoren heeft Ricable nieuwe materialen gebruikt, welke doorgaans niet gebruikt worden in de productie van hifi-kabels. Een van de belangrijkste innovaties is het gebruik van nieuwe thermoplastische verbindingen die betere specificaties mogelijk maken in vergelijking tot polytheen. Een ander groot voordeel van deze thermoplatische verbinding is dat het een grotere flexibiliteit heeft dan PVC en zorgt voor een beter behoud van de eigenschappen van contactkoper.

Een andere belangrijke noviteit is de opname van een op germanium gebaseerd materiaal in sommige producten dat op een indrukwekkende wijze achtergrondruis in het audiosignaal elimineert (RNR-systeem).

Nieuwe afschermingen

Ricable heeft de afschermingen in de nieuwe series verbetert en in kaart gebracht welke afschermingen het meest effectief waren. Dit was een voortzetting van eerdere studies. Ricable gebruikt alleen afschermingen wanneer ze bijdragen tot een betere geluidsbeleving.